• 06 50217585
  • info@mijnfort.nl

Ons Aanbod

‘The only skill that will be important in the 21ste century is the skill of learning new skills.’

Jezelf opnieuw uitvinden

Grote maatschappelijke transities en toenemende technologische veranderingen vragen om onszelf opnieuw uit te vinden. MijnFort werkt met leiders en vakmensen die geloven dat zij zelf de bron zijn van groei en ontwikkeling. Wij hebben daarvoor speciale programma’s ontwikkeld die jou, jouw team en organisatie helpen om te werken aan een nieuwe toekomst.

Centraal hierin staat de MijnFort Experience, een inspirerend programma waarin je direct ervaart dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot groei en transformatie.  Resultaat van deze ervaringsprogramma’s is dat je meer in balans komt, leert meer te bereiken met minder energie, werkt aan je innerlijke motivatie en veerkracht, ontdekt hoe je de potentie van jezelf en anderen ontwikkelt, en hoe je organisaties op die manier kunt laten transformeren.

In onze trainingen en leertrajecten laten wij ons leiden door het gedachtegoed van ‘reinventing organizations’. Jezelf of je organisatie opnieuw uitvinden begint bij zelfsturing, persoonlijk leiderschap, aandacht voor de ‘hele’ mens, het herkennen van verschillende soorten betekenisgeving en werken vanuit de bedoeling. De sleutel hierbij is het aanspreken van de vier intelligenties in ieder mens. Onze programma’s sluiten hierop aan en worden versterkt door de natuurlijke omgeving van de fortboerderij waar je meebeweegt met het ritme van de seizoenen.

MijnFort  

MijnFort is een trainingsbureau dat programma’s verzorgt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wij richten ons op de ontwikkeling van leiders en vakmensen die werkzaam zijn in bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Specifieke aandacht gaat uit naar studenten, docenten en managers uit het beroepsonderwijs. In onze aanpak laten wij ons inspireren door de rijkdom van oude ambachten en wijsheidstradities. Onze coaches hebben jarenlange ervaring met onderwijs, leiderschap en management. Wij combineren dat met vakmanschap op het gebied van beeldende kunst, toegepaste filosofie, martial arts, schapenhoeden/natuurbeheer, yoga en textielverwerking.

Achtergrond

Gezien de snelle veranderingen op de werkvloer is er een toenemende noodzaak om naast de vakinhoudelijke ontwikkeling ook te werken aan ‘zogenaamde’ 21-eeuwse vaardigheden. Het gaat hier om creatief denken, probleem oplossen, informatievaardigheden,  communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfsturing, kritisch denken en persoonlijk leiderschap.  #levenlanggroeiens   

Karavanserai

De ontdekkingsreis als metafoor voor ons leven en werk. Dat is het centrale thema in het werk van MijnFort. Met daarbij vragen als ‘welke reis maak jij, waar kom je vandaan, waar wil je naartoe, heb je voldoende bagage, en wie zijn je reisgenoten’.  In dit beeld laten wij ons leiden door ‘de karavanserai’, een plek waar reizigers en handelslieden vroeger  op adem konden komen, elkaar ontmoetten, werden verzorgd met eten, drinken en een goede nachtrust, waar het veilig was voor de dreiging van buiten, en waar je weer plannen maakte voor de volgende stap. De ligging van Fort bij Aalsmeer in de nabijheid van luchthaven Schiphol onderstreept deze functie van een eigentijdse karavanserai, als inspirerende pleisterplaats op een knooppunt van handelsroutes.