• 06 50217585
  • info@mijnfort.nl

Ons Aanbod

‘De belangrijkste vaardigheid in tijd van transitie is dat je nieuwe vaardigheden mag leren.’

Jezelf opnieuw uitvinden

Grote maatschappelijke transities en toenemende technologische veranderingen vragen om onszelf opnieuw uit te vinden. MijnFort werkt met leiders en vakmensen die geloven dat zij zelf de bron zijn van groei en ontwikkeling. Wij hebben daarvoor speciale programma’s ontwikkeld die jou, jouw team en organisatie helpen om te werken aan een nieuwe toekomst.

Speciaal Aanbod

 JouwQueeste. Speurtocht naar Jezelf

Staat voor jou de wereld op dit moment stil of op z’n kop, wil je juist nu ontdekken wat echt van waarde is, en wat niet. Wat wil je loslaten, en wat wil je omarmen? Waar zitten jouw angsten en waar zitten jouw zekerheden? Is dit misschien de tijd die je kunt gebruiken om er sterker uit te komen? Om jezelf opnieuw uit te vinden? Voor jezelf, of voor je bedrijf?

Een queeste is een soort ‘Speurtocht naar Jezelf’. Een eeuwenoud instrument om mensen te helpen dingen helderder te krijgen. In de verhalen gaat een queeste veelal om een avontuurlijke, lange reis met grote hindernissen die de hoofdpersoon moet zien te overwinnen, al dan niet met hulp. Het doel van een queeste kan zijn om een voorwerp, nieuwe inzichten of wijsheid te vinden.

Wij hebben speciaal voor jou en jouw team hier op het Fort zo’n queeste uitgezet. Natuurlijk Corona proof. Je loopt de queeste alleen, in de prachtige natuur op en rond het Fort, hebt geen contact met anderen, en het geeft je nieuwe inzichten. Om er voor te zorgen dat je deze inzichten kan omzetten naar toepasbaarheid in de praktijk van alledag, bestaat deelname uit een telefonisch kennismakingsgesprek, het lopen van de Queeste zelf, en na afloop een terugkoppeling met een van onze coaches. Bij een teamQueeste vindt de kennismaking en terugkoppeling plaats via een conferencecall, en vanzelfsprekend is de Queeste zelf individueel. 

Op dit moment bieden wij JouwQueeste in het bijzonder aan voor mensen die werkzaam zijn in de vitale sectoren, maar er is ook ruimte voor andere doelgroepen.  

Locatie voor JouwQueeste is het Fort bij Aalsmeer, in Aalsmeerderbrug, vlakbij Schiphol. Het Fort is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een verdedigingswerk uit de 19e eeuw, bedoeld om  onszelf op een natuurlijke manier te verdedigen. Hier loopt BoerBos met zijn schapen en lammeren, is het Crash museum gevestigd, en hebben de coaches van MijnFort hun werkplaats voor groei en transformatie.

Praktisch: jouw queeste duurt ca. 1,5/2 uur, en het is vergelijkbaar met een stevige wandeling waarbij je een paar keer ‘een overstapje’ nodig hebt om verder te komen. Je arriveert op de gratis parkeerplaats, of komt met het OV of per fiets. Daar vind je aanwijzingen om de route te starten. Het is belangrijk dat je makkelijk zittende buitenkleren aandoet, en laarzen of stevige buitenschoenen. Na afloop kun je in het Fortgebouw op passende wijze reflecteren op JouwQueeste. Alles gebeurt contactloos en zelfsturend. In bijzondere gevallen kun je contact opnemen met 0650217585, er is altijd iemand in de buurt.

Inschrijving vindt plaats door een mail te sturen naar info@mijnfort.nl, met daarin jouw opties voor dag en starttijd. Daarna ontvang je van ons een bevestiging. Na afloop bepaal je zelf de waarde van JouwQueeste.

Reactie van Anna-Maria die JouwQueeste heeft gelopen: “Werkelijk een van de meest bijzondere ervaringen ooit. Alles klopte. Timing, plek, gezelschap en het effect. Een groot geheim dat ik eigenlijk met iedereen en ook met niemand wil delen. Heel bijzonder dat deze Queeste binnen een korte tijd zo’n verschil kan maken en gelijk zo lang blijf plakken in mijn gedachten. Aanrader voor bedrijven, schrandere nieuwsgierige mensen en helden zonder en met een doel.”

Reactie van een manager in een zorginstelling die de queeste heeft gelopen: ‘bij mij zijn de dingen helderder geworden, ik heb om mezelf even moeten lachen, ik ben uit balans gebracht, heb beter leren kijken voordat ik een oordeel heb, ben weer opgeladen, dit gun ik iedereen’.

Reactie van Willemijn: : “Voor sommige mensen staat de wereld stil, of juist op z’n kop, voor mij is dit een moment om bewust stil te staan bij waar ik nu sta. Waar heb ik nog wat te leren, waar heb ik wat te doen en wat mag of moet ik juist loslaten? En dat is waar JouwQueeste van MijnFort zo mooi op aansluit. Een queeste van buiten naar binnen, in een prachtige omgeving, haast één met de natuur. Het was mooi, verhelderend, soms ook confronterend, maar het bracht met bovenal rust. Juist de weg ernaartoe mag er zijn, ik hoef nog niet precies te weten wat en waar het einddoel is. Daarmee is elke stap, ook in het hier en nu onderdeel van de queeste. En dat is oké.”

Ons Reguliere Aanbod:

Centraal hierin staat de MijnFort Experience, een inspirerend programma waarin je direct ervaart dat persoonlijke ontwikkeling leidt tot groei en transformatie.  Resultaat van deze ervaringsprogramma’s is dat je meer in balans komt, leert meer te bereiken met minder energie, werkt aan je innerlijke motivatie en veerkracht, ontdekt hoe je de potentie van jezelf en anderen ontwikkelt, en hoe je organisaties op die manier kunt laten transformeren.

In onze trainingen en leertrajecten laten wij ons leiden door het gedachtegoed van ‘reinventing organizations’. Jezelf of je organisatie opnieuw uitvinden begint bij zelfsturing, persoonlijk leiderschap, aandacht voor de ‘hele’ mens, het herkennen van verschillende soorten betekenisgeving en werken vanuit de bedoeling. De sleutel hierbij is het aanspreken van de vier intelligenties in ieder mens. Onze programma’s sluiten hierop aan en worden versterkt door de natuurlijke omgeving van de fortboerderij waar je meebeweegt met het ritme van de seizoenen.

MijnFort  

MijnFort is een trainingsbureau dat programma’s verzorgt op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Wij richten ons op de ontwikkeling van leiders en vakmensen die werkzaam zijn in bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Specifieke aandacht gaat uit naar studenten, docenten en managers uit het beroepsonderwijs. In onze aanpak laten wij ons inspireren door de rijkdom van oude ambachten en wijsheidstradities. Onze coaches hebben jarenlange ervaring met onderwijs, leiderschap en management. Wij combineren dat met vakmanschap op het gebied van beeldende kunst, toegepaste filosofie, martial arts, schapenhoeden/natuurbeheer, yoga en textielverwerking.

Achtergrond

Gezien de snelle veranderingen op de werkvloer is er een toenemende noodzaak om naast de vakinhoudelijke ontwikkeling ook te werken aan ‘zogenaamde’ 21-eeuwse vaardigheden. Het gaat hier om creatief denken, probleem oplossen, informatievaardigheden,  communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfsturing, kritisch denken en persoonlijk leiderschap.  #levenlanggroeiens   

Karavanserai

De ontdekkingsreis als metafoor voor ons leven en werk. Dat is het centrale thema in het werk van MijnFort. Met daarbij vragen als ‘welke reis maak jij, waar kom je vandaan, waar wil je naartoe, heb je voldoende bagage, en wie zijn je reisgenoten’.  In dit beeld laten wij ons leiden door ‘de karavanserai’, een plek waar reizigers en handelslieden vroeger  op adem konden komen, elkaar ontmoetten, werden verzorgd met eten, drinken en een goede nachtrust, waar het veilig was voor de dreiging van buiten, en waar je weer plannen maakte voor de volgende stap. De ligging van Fort bij Aalsmeer in de nabijheid van luchthaven Schiphol onderstreept deze functie van een eigentijdse karavanserai, als inspirerende pleisterplaats op een knooppunt van handelsroutes.